Gizlilik Politikası
Son güncelleme: 15 Haziran 2021

Bu Gizlilik Politikası, hizmeti kullandığınızda bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve size gizlilik haklarınız ve yasanın sizi nasıl koruduğu hakkında bilgi verir.

Kişisel verilerinizi hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanıyoruz. Hizmeti kullanarak, bu Gizlilik Politikasına uygun olarak bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş sayılırsınız. Bu Gizlilik Politikası, Gizlilik Politikası Jeneratörünün yardımıyla oluşturulmuştur.

Yorumlama ve Tanımlar

Yorumlama
İlk harfin büyük harfle yazıldığı kelimeler, aşağıdaki koşullar altında tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünüp görünmediklerine bakılmaksızın aynı anlama sahip olacaktır.

Tanımlar
Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda:

Hesap, hizmetimize veya hizmetimizin bölümlerine erişmeniz için oluşturulan benzersiz bir hesap anlamına gelir.

Ortaklık, bir tarafça kontrol edilen, kontrol edilen veya ortak kontrol altında olan bir varlık anlamına gelir; burada “kontrol”, %50 veya daha fazla hissenin, özkaynak faizinin veya diğer menkul kıymetlerin sahipliğini ifade eder.

Uygulama,resume çiğköfte adlı herhangi bir elektronik cihaza indirdiğiniz şirket tarafından sağlanan yazılım programı anlamına gelir

Şirket (bu Sözleşmede “şirket”, “biz”, “biz” veya “bizim” olarak anılacaktır) resume çiğköfte’yi ifade eder.

Ülke şu anlama gelir: Türkiye

Cihaz, bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi servise erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireyle ilgili herhangi bir bilgidir.

Hizmet, uygulamayı ifade eder.

Servis sağlayıcı, verileri şirket adına işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Hizmeti kolaylaştırmak, şirket adına hizmet sunmak, hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmede şirkete yardımcı olmak için şirket tarafından istihdam edilen üçüncü taraf şirketleri veya bireyleri ifade eder.

Kullanım verileri, hizmetin kullanımı veya hizmet altyapısının kendisi tarafından oluşturulan otomatik olarak toplanan verileri ifade eder (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi).

Size araçları tek tek erişerek ya da kullanarak Hizmet veya şirket veya diğer tüzel kişi adına, bu tür bireysel erişerek ya da kullanarak Hizmet olarak uygulanabilir.

Kişisel verilerinizi toplama ve kullanma
Toplanan veri türleri
Kişisel Veriler
Hizmetimizi kullanırken, sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek bazı kişisel bilgileri bize sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel bilgiler içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir :

E-posta adresi

Adı ve soyadı

Telefon numarası

Adres, Eyalet, İl, posta / posta kodu, şehir

Kullanım Verileri

Kullanım Verileri
Hizmeti kullanırken kullanım verileri otomatik olarak toplanır.

Kullanım verileri, cihazınızın İnternet Protokolü adresi (örneğin IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz hizmetimizin sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda harcanan zaman, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri gibi bilgileri içerebilir.

Üzerinden bir mobil cihaz veya Hizmet eriştiğinizde, otomatik olarak belirli bilgileri toplamak, dahil olabiliriz, ama değil, kullandığınız mobil cihaz türü, mobil cihaz, mobil cihaz eşsiz KİMLİĞİ, IP adresi, mobil işletim sistemi, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısı türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama veri sınırlı.

Ayrıca, hizmetimizi ziyaret ettiğinizde veya bir mobil cihaz aracılığıyla veya bir mobil cihaz aracılığıyla eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

Kişisel verilerinizin kullanımı
Şirket kişisel verileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:

Hizmetimizin kullanımını izlemek de dahil olmak üzere hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek.

Hesabınızı yönetmek için: hizmet kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek için. Sağladığınız kişisel veriler, kayıtlı bir kullanıcı olarak size sunulan hizmetin farklı işlevlerine erişmenizi sağlayabilir.

Bir sözleşmenin yerine getirilmesi için: satın aldığınız ürünler, ürünler veya hizmetler için satın alma sözleşmesinin veya Hizmet aracılığıyla bizimle yapılan başka bir sözleşmenin geliştirilmesi, uyumu ve üstlenilmesi.

İçin İrtibat: İçin ilgili kişi e-posta, telefon aramaları, SMS, ya da benzer formlar Elektronik haberleşme gibi bir mobil uygulama push bildirimleri ile ilgili güncellemeleri ya da bilgilendirici iletişim ile ilgili fonksiyonlar, ürünler veya hizmetler, anlaşmalı, dahil olmak üzere güvenlik güncellemeleri, gerektiğinde ya da makul için kendi uygulama.

Bu tür bilgileri almamayı tercih etmediğiniz sürece, daha önce satın aldığınız veya sorduğunuza benzer şekilde Sunduğumuz diğer ürünler, hizmetler ve etkinlikler hakkında size haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sağlamak.

İsteklerinizi yönetmek için: isteklerinizi bize katılmak ve yönetmek.

İş aktarımları: Biz Mayıs kullanım bilgileri değerlendirmek veya davranış birleşme, tasfiye etme, yeniden yapılanma, yeniden yapılanma, tasfiye veya diğer satış veya devri ya da birikimlerimiz olsun gibi bir sürekliliği ya da bir parçası olarak, iflas, tasfiye veya benzer işlem, hangi Kişisel Verileri tarafından düzenlenen Hakkımızda bizim Hizmet kullanıcıları arasında varlıklarını transfer.

Diğer amaçlar için: Bilgilerinizi veri analizi, kullanım eğilimlerini belirleme, promosyon kampanyalarımızın etkinliğini belirleme ve hizmetimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, pazarlamamızı ve deneyiminizi değerlendirmek ve geliştirmek gibi başka amaçlar için kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz:

Servis sağlayıcılarla: servisimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek, sizinle iletişim kurmak için kişisel bilgilerinizi servis sağlayıcılarla paylaşabiliriz.

İş transferleri için: kişisel bilgilerinizi herhangi bir birleşme, şirket varlıklarının satışı, finansmanı veya işimizin tamamının veya bir kısmının başka bir şirkete satın alınması ile bağlantılı olarak veya müzakereler sırasında paylaşabilir veya aktarabiliriz.

Bağlı kuruluşlarla: bilgilerinizi bağlı Kuruluşlarımızla paylaşabiliriz, bu durumda bu bağlı kuruluşların bu Gizlilik Politikasına uymasını isteyeceğiz. İştirakler, ana şirketimizi ve diğer iştirakleri, ortak girişim ortaklarını veya kontrol ettiğimiz veya bizimle ortak kontrol altında olan diğer şirketleri içerir.

İş ortaklarıyla: size belirli ürünler, hizmetler veya promosyonlar sunmak için Bilgilerinizi iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.
Diğer kullanıcılarla: kişisel bilgileri paylaştığınızda veya diğer kullanıcılarla ortak alanlarda başka bir şekilde etkileşimde bulunduğunuzda, bu bilgiler tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilir ve dışarıda herkese açık olarak dağıtılabilir.
Sizin onayınızla: kişisel bilgilerinizi sizin onayınızla başka herhangi bir amaç için ifşa edebiliriz.
Kişisel verilerinizin saklanması

Şirket, kişisel verilerinizi yalnızca bu gizlilik politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Kişisel verilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak (örneğin, verilerinizi geçerli yasalara uymak için saklamamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulamak için gerekli olduğu ölçüde koruyacağız ve kullanacağız.

Şirket ayrıca iç analiz amacıyla kullanım verilerini de saklayacaktır. Kullanım verileri genellikle daha kısa bir süre için saklanır, ancak bu veriler güvenliği güçlendirmek veya hizmetimizin işlevselliğini geliştirmek için kullanıldığında veya yasal olarak bu verileri daha uzun süre saklamakla yükümlüyüz.

Kişisel verilerinizin aktarımı
Kişisel veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz, şirketin işletme ofislerinde ve işleme dahil olan Tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenir. Bu, bu bilgilerin, veri koruma yasalarının yargı alanınızdan farklı olabileceği Eyalet, il, ülke veya diğer devlet yargı alanınızın dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabileceği ve korunabileceği anlamına gelir.

Bu Gizlilik Politikasını kabul etmeniz ve ardından bu tür bilgileri göndermeniz, bu transferle ilgili sözleşmenizi temsil eder.

Şirket, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alınmasını sağlamak için makul bir şekilde gerekli tüm adımları atacaktır ve verilerinizin ve diğer kişisel bilgilerinizin güvenliği de dahil olmak üzere yeterli kontroller olmadıkça kişisel verilerinizin bir kuruluşa veya ülkeye aktarılması gerçekleşmeyecektir.

Kişisel verilerinizin açıklanması
Ticari İşlemler
Şirket bir birleşme, satın alma veya varlık satışına karışırsa, kişisel verileriniz aktarılabilir. Kişisel verileriniz aktarılmadan ve farklı bir gizlilik politikasına tabi hale gelmeden önce size bildirimde bulunacağız.

Kolluk
Belirli koşullar altında, şirket, yasa gereği veya kamu makamlarının (örneğin bir mahkeme veya bir devlet kurumu) geçerli taleplerine yanıt olarak kişisel verilerinizi ifşa etmek zorunda kalabilir.

Diğer yasal gereklilikler
Şirket, kişisel verilerinizi, bu tür bir eylemin gerekli olduğu inancıyla ifşa edebilir:

  • Yasal bir yükümlülüğe uyun
  • Şirketin haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak
  • Hizmetle ilgili olası yanlışları önleyin veya araştırın
  • Hizmet kullanıcılarının veya kamunun kişisel güvenliğini korumak
  • Yasal sorumluluğa karşı koruma
  • Kişisel verilerinizin güvenliği

Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir iletim yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçlar kullanmaya çalışsak da, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Çocukların gizliliği
Hizmetimiz 13 yaşın altındaki Hiç kimseye hitap etmemektedir. 13 yaşın altındaki herhangi birinden bilerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamayız. Ebeveyn veya vasiyseniz ve çocuğunuzun bize kişisel veriler sağladığını biliyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Ebeveyn onayını onaylamadan 13 yaşın altındaki herhangi birinden kişisel veri topladığımızı fark edersek, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için adımlar atarız.

Bilgilerinizi işlemek için yasal bir temel olarak rızaya güvenmemiz gerekiyorsa ve ülkeniz bir ebeveynin rızasını gerektiriyorsa, bu bilgileri toplamadan ve kullanmadan önce ebeveyninizin rızasını isteyebiliriz.

Diğer web sitelerine bağlantılar
Hizmetimiz, bizim tarafımızdan işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısını tıklarsanız, bu üçüncü tarafın sitesine yönlendirilirsiniz. Şiddetle, ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve herhangi bir üçüncü taraf siteleri veya hizmetlerin içerik, kişisel gizlilik politikaları ya da uygulamaları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Bu Gizlilik politikasındaki değişiklikler
Gizlilik politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu sayfada yeni Gizlilik Politikasını yayınlayarak herhangi bir değişiklik hakkında sizi bilgilendireceğiz.

Değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce e-posta ve/veya hizmetimizle ilgili önemli bir bildirim yoluyla size bildireceğiz ve bu Gizlilik Politikasının en üstündeki “Son güncelleme” tarihini güncelleyeceğiz.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz önerilir. Bu Gizlilik politikasındaki değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında geçerlidir.

bizimle iletişime geçin
Eğer bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçin:

E-posta ile: info@damgacigkofte.com